Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Udtalelser

postquoteUddannelsen på Coach & Psykoterapeut Skolen har været en oplevelse for livet. Jeg føler, at jeg har fået en chance for at udvikle min livskvalitet i retninger, jeg end ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig lå inden for mine muligheder. Jeg vidste ikke, hvilken grad af indflydelse jeg kunne få på mine personlige og sociale kompetencer. Det er kæmpestort - og noget jeg ikke før har oplevet i liv - at få "åbnet øjnene" på den måde. Det har ændret min måde at leve mit liv på. Og jeg som troede jeg bare skulle have nogle coachingværktøjer! Den positive overraskelse er total. Christian Christiansen

Uddannelsens første år

Udgøres af Coach & Psykoterapeut Skolens basisår.

Andet år

OTS kommunikationsmodel:
Der trænes bevidst/aktiv lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver solide kommunikative kompetencer, sikrer coachens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, og eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på fokuspersonen.

Samtaleteknikkerne i coaching:
Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, analytisk samtale, anerkendende samtale og kognitiv coaching.

Mål- og løsningsfokuseret coaching:
Grundlæggende færdigheder i anvendelse af coaching redskaber og -teknikker, med udgangspunkt i 14 definerede livsområder.

Kognitiv/narrativ coaching:
Analyse af negative tankemønstre samt træning af alternative tanker. Der arbejdes med hele det kognitive system: underliggende tanker og overbevisninger, fortolkninger og projektioner.

Grundlæggende stress kompetence og mindfulness:
Der trænes i stress bevidsthed, kognitiv bearbejdning af stress situationer, samt udvikling af adfærd som eliminerer stress. Desuden trænes der i anvendelse af mindfulness til forebyggelse og håndtering af stress.

Coaching og mentoring med biopsykologisk analyse:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere fokuspersonens modstande, forsvarsmønstre, overlevelsesstrategier og udviklingspotentialer. Samtidig trænes der i at anvende den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål, udvikling af adfærd og skabelse af resultater i coaching. Viden om biologien anvendes desuden til at skabe rationel forståelse, selvaccept samt motivation og vilje til forandring. (www.biopsykologi.dk)

Bevidsthedens biologi og bevidsthedstræning:
Der undervises i teori om bevidsthedens og følelsernes biologi - essentiel viden til forståelse af personlige udviklings- og læringsprocesser. Udvalgte coach redskaber anvendes til bevidsthedstræning, så der opnås kompetence til at disponere opmærksomheden bevidst.

Følelser i organisationer og ledelse:
Med udgangspunkt i den biopsykologiske forståelsesramme opnås der viden om hvordan menneskets emotionelle biologi kan påvirke organisationer i udvikling og krise, udøvelsen af ledelse, samt effekten af forskellige ledelsesformer og -stile.

Personligt lederskab, personlige kompetencer og følelsesmæssig intelligens:
I løbet af uddannelsens to år gennemgår de studerende en personlig udviklingsproces, hvor der integreres færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås en reel "håndværksmæssig" kompetence, som base for at kunne træne og lede andre.

Der bliver sat fokus på den enkelte studerendes personlige lederskab: selvansvarlighed, selvcoaching, egen trivsel og stresshåndtering, balancen mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, samt bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Der opnås en personlig følelsesmæssig intelligens, der gør, at studerende kan håndtere egne følelser, og sidde "solidt i stolen" med en rodfæstet personlig integritet og etik. Samtidig undgås de overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger, som branchen ofte kritiseres for.

Hent litteraturliste

Hent materiale

Udtalelser

postquoteJeg har netop afsluttet min uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach efter 4 års uforglemmelig personlig og faglig rejse, på Coach og Psykoterapeutskolen. Udover at blive uddannet i de klassiske terapeutiske værktøjer og coaching teknikker, er det der har gjort netop denne uddannelse helt unik, skolens eget koncept: Biopsykologi. Skolens lærere har en ualmindelig høj standard. Udover at være top kompetente indenfor fagene, er de også fremragende formidlere, samt professionelle til fingerspidserne i arbejdet som terapeuter og mentorer for de studerende.  Rinaldo Madiotto

Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Informationsmøde

 

Næste gang: 30/4 kl. 17-18.30

 

Tilmeld dig her

Informationsmøde

 

 

Tilmeld dig her