Indholdet i den 2-årige coachuddannelse

Uddannelsens første år

Udgøres af Coach & Psykoterapeut Skolens basisår.

Andet år

OTS kommunikationsmodel:
Der trænes bevidst/aktiv lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver solide kommunikative kompetencer, sikrer coachens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, og eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på fokuspersonen.

Samtaleteknikkerne i coaching:
Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, analytisk samtale, anerkendende samtale og kognitiv coaching. Læs mere om teknikkerne.

Mål- og løsningsfokuseret coaching:
Grundlæggende færdigheder i anvendelse af coaching redskaber og -teknikker, med udgangspunkt i 14 definerede livsområder.

Kognitiv coaching:
Analyse af negative tankemønstre samt træning af alternative tanker. Der arbejdes med hele det kognitive system: underliggende tanker og overbevisninger, fortolkninger og projektioner.

Coaching og mentoring med biopsykologisk analyse:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere fokuspersonens modstande, forsvarsmønstre, overlevelsesstrategier og udviklingspotentialer. Samtidig trænes der i at anvende den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål og  adfærdstræning, som skaber resultater i coaching. (www.biopsykologi.dk)

Følelser i organisationer og ledelse:
Med udgangspunkt i den biopsykologiske forståelsesramme opnås der viden om hvordan menneskets emotionelle biologi kan påvirke organisationer i udvikling og krise, udøvelsen af ledelse, samt effekten af forskellige ledelsesformer og -stile.

Personligt lederskab, personlige kompetencer og følelsesmæssig intelligens:
I løbet af uddannelsens to år gennemgår de studerende en personlig udviklingsproces, hvor der integreres færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås en reel "håndværksmæssig" kompetence, som base for at kunne træne og lede andre.

Der bliver sat fokus på den enkelte studerendes personlige lederskab: selvansvarlighed, selvcoaching, egen trivsel og stresshåndtering, balancen mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, samt bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Der opnås en personlig følelsesmæssig intelligens, der gør, at studerende kan håndtere egne følelser, og sidde "solidt i stolen" med en rodfæstet personlig integritet og etik. Samtidig undgås de overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger, som branchen ofte kritiseres for.

Hent litteraturliste