UDDANNELSE TIL COACH OG MENTOR

Coach & Psykoterapeut Skolens 2-årige uddannelse kvalificerer til at arbejde professionelt med udvikling af kompetencer og resultater, som ansat med coaching- og mentoring opgaver i en organisation og som leder med personaleansvar.

Uddannelsen til Coach og Mentor giver unikke kompetencer til:

  • Samtaleteknikkerne: kognitiv coaching, narrativ coaching, analytisk samtale, dialog og anerkendende samtale.
  • Identificering og analyse af personlige resurser, problem/situationer og udviklingspotentialer.
  • Mål- og resultatorienteret coaching. 
  • Arbejde med følelsesmæssig intelligens i organisationer og i ledelse.
  • Biopsykologisk coaching og mentoring,

Uddannelsens indhold og fag

Den 2-årige Coach og Mentor uddannelse udgør de første 2 år af den 4-årige Psykoterapeut og Master Coach uddannelse:

 

Valg af coach uddannelse

Markedet for coach uddannelser er noget blandet, for det meste med både korterevarende kurser og et ret begrænset fagligt indhold. Interesserede skal således se sig godt for, fordi det er nemt at erhverve et certifikat som coach efter blot få ugers kursus.

Erhvervskurserne/-uddannelserne i coaching har typisk en varighed på op til 1 år, med modulopbygget undervisning, hvor kursisterne samles nogle dage ad gangen, og varierer i timetal fra 100 til 300. Mange af dem uddanner primært til at coache/undervise i grupper og i mindre grad til langvarig træning i at arbejde professionelt i enetimer.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er at udbyde uddannelser med et seriøst og bredt fagligt indhold. Studier der træner selve håndværket i faget, på små hold med personlig undervisning. F.eks. er der ikke indregnet internet undervisning i Skolens høje timetal (500 studietimer årligt), og der optages kun 12 studerende pr. årgang.

Skolens 2-årige uddannelse adskiller sig desuden fra de fleste andre coach uddannelser ved at have dybtgående selvudvikling som base for at træne andre og giver en hidtil uset dybde i personligt lederskab og personlige egenskaber. Endelig er det den eneste coach uddannelse i Danmark med en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi.

For at fungere som mentor, har der traditionelt ikke været fordret nogen egentlig uddannelse i mentoring, fordi der tages udgangspunkt i, at mentor i forvejen besidder en specifik, faglig relevant kompetence. Det er således de færreste mentorer der, udover deres faglige ekspertise, har en psykologisk/pædagogisk træning som en del af deres uddannelse. (Læs mere om forskellen på coaching og mentoring).

Uddannelsens målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dem, som er interesseret i at lære at anvende coaching- og mentoring teknikkernes psykologiske virkemidler til befordring af mål, handlekraft, motivation, adfærd, resultater og livskvalitet, men som også har erkendt, at coaching kan fejlanvendes med alvorlige negative effekter, hvis coachen mangler viden om følelsernes biologi samt praktisk erfaring med det komplekse samspil mellem følelser og kognition. 

Uddannelsen er beregnet til personer, som ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, blot for at få et certifikat til deres CV, og derfor er villige til at yde både den involvering og den indsats, som en seriøs uddannelse fordrer.

Uddannelsen er velegnet til:

Andre former for erfaring kan dog også bruges som grundlag for optagelse på Coach & Psykotereapeut Skolen

Skolen tilbyder et weekendkursus for studieinteresserede.

Udtalelser

postquoteDet kan være lidt af en jungle at finde rundt i, når man søger et uddannelsessted. Jeg kan varmt anbefale denne skole og det den står for. Den har en høj etik/moral, samt en faglighed der er i højsæde. Coach & Psykoterapeut Skolen kræver meget af sig selv, men så sandelig også af de studerende. Du bliver trænet og ikke sluppet, før du er klar! Det kræver både tid, interesse og ansvarlighed. God fornøjelse på din rejse. Helle Waaben

Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Informationsmøde

 

Næste gang: 10/4 kl. 17-18.30

 

Tilmeld dig her

Informationsmøde

 

 

Tilmeld dig her