Udskriv

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder".  Daniel Goleman, 2017.

FB lederskab

Den afgørende kompetence hos en følelsesmæssigt intelligent leder er viden om, hvordan adfærd og følelser spiller sammen. Det gælder både på et personligt plan og når det kommer til at lede mennesker som skal løfte i flok.

Mennesker er født til at lede og samarbejde. Født til at følge og nægte, født til at kunne trodse og gå i magtkamp. Alle eksempler på biologisk medfødt adfærd, nedarvet gennem årtusinder, som spiller en afgørende rolle i det moderne arbejdsliv. Hver eneste dag går mennesket på arbejde i selskab med denne biologiske arv - med vores gamle hjerne - påvirket af adfærd og følelser som er skabt for hundredtusinder år siden, til et liv som både var meget enklere i sin udformning men også langt mere farefuldt.

Dette er en arv som på mange måde konflikter med arbejdsbetingelserne i moderne organisationer, hvorfor det er altafgørende for den moderne leder at have en grundlæggende forståelse for dette skisma. Uden forståelse for den emotionelle biologi er der nemlig stor risiko for, at det som lederen selv tror fungerer som effektive, motiverende og resultatskabende redskaber, i stedet fører til magtkampe, mistrivsel og stress.

Den gamle hjerne blev skabt til et enkelt men også farefuldt liv; skabt til at sikre overlevelse i et miljø af vilde dyr og voldsomt vejr. Tænk eksempelvis på jagten af de enorme mammutter i urtiden. Det var dyr der kun kunne nedlægges, hvis det foregik i et tæt samarbejde med tydelige aftaler og konkrete forpligtelser. Et samarbejde hvor den enkeltes opgave var defineret i forhold til hans kompetencer; som eksempelvis den stærke arm til spydkast, den hurtige løber, den med lederevner og overblik osv. Målet om at jage for at sikre tilstrækkeligt med føde til hele klanen var nyttigt for alle involverede, og fordi nytten og værdien var stor, var loyaliteten overfor opgaven det også. Motivation og engagement i top. Følelser som handlekraft, mod, tillid og loyalitet har været afgørende, for at lykkes med den enorme, krævende og farlige opgave det har været at nedlægge så gigantisk et dyr som en mammut.

Når det moderne menneske går på arbejde i dag, er det under indflydelse af de selvsamme følelser og adfærd, som vores forfædre havde. Der er dog tre afgørende forskelle; opgaverne er ikke længere enkle, nytten er ikke længere entydigt den samme for alle, og arbejdet skal ikke længere udføres i et farefuldt og livstruende miljø. Dette udgør en signifikant forskel, der medfører at mange af dagens ledere, som uden kendskab til den biologiske emotionelle arv, oplever et stigende antal medarbejdere bukke under for stress, dalende effektivitet (når nytten og værdien er svær at se), mobning og chikane blandt kollegaer og interne magtkampe. Ydermere er ledere selv i farezonen for mistrivsel, når de ser at resultaterne udebliver, skønt arbejdsindsatsen både er stor og målrettet.

Den moderne leders opgave er at lede gamle hjerner ad nye stier, hvorfor det er afgørende med viden om menneskets medfødte emotionelle biologi og træning i at anvende denne biologi følelsesmæssigt intelligent. Kan lederen det, har medarbejderne adgang til både kompetent og kvalificeret ledelse.

Herunder findes et udvalg af artikler, som henholdsvis konkretiserer ovenstående og problematiserer de udfordringer som moderne ledelse står overfor.

Derudover er Coach & Psykoterapeut Skolens 2-årige uddannelse til Coach og Mentor velegnet for ledere som ønsker at arbejde med personligt lederskab og følelsesmæssig intelligens i konteksten af personaleledelse.

Bøger

Artikler

Er du en modig leder? Kun hvis du kan føle frygten! - Børsen Ledelse, 22/3/2019:

Leder du eller bestemmer du? - Børsen Ledelse, 23/11/2018:

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

Ledere bør kunne mere om følelser - Ugeavisen Ledelse, 2/5/2014:

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013:

Blog-indlæg med indhold om følelsernes biologi:

Skribenter: Michael Nilsson og Berit Hessing.
Publiceret: 16/2/2018