"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder".  Daniel Goleman, 2017.

FB lederskab

Det er mere relevant end nogensinde, at den moderne leder tilegner sig viden om: hvordan ledelse påvirker medarbejderne følelsesmæssigt, hvordan lederens egne følelser påvirker udøvelsen af ledelse, og hvordan menneskets biologiske arv (i form af medfødte drifter) konflikter med livsbetingelserne i moderne organisationer.

Der findes flere gode bøger og interessante artikler om emnet:

Bøger

Artikler

Leder, kend dig selv - Berlingske Business, 24/8/2016:

 • ”Ledere uden selvindsigt er ofte fuldstændig overbeviste om, at de er mest fantastiske ledere - men i virkeligheden bliver deres lederegenskaber opfattet stik modsat.”
 • ”Hvis man vil bestride et lederjob med succes, er man nødt til at være klar over, hvilke mekanismer man bringer i spil, og hvordan de bliver opfattet.”

Leder du eller bestemmer du? - Børsen Ledelse, 23/11/2018:

 • ”Mange tror, at visse følelser hindrer adgangen til ansvarlig ledelse, men det er en fejlslutning og forkert. Ansvarlig ledelse er at blive bevidst om, hvad der styrer dig. Ansvarlig ledelse er, at bruge din emotionelle biologi på en følelsesmæssigt intelligent måde. Kan du det, har du indflydelse, og så er det dig, der afgør, hvornår du vil lede, eller hvornår og hvorfor du bestemmer.”

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

 • "De tiltag, der er blevet iværksat (for at effektivisere, red.), er så meget imod menneskets natur og nedarvede præmisser, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Det, der kan få os til at ændre adfærd til mere værdiskabende adfærd, baserer sig meget mere på (adfærdsbiologisk funderede, red.) normer og traditioner, samhørighed, vaner, automatikker, fællesskaber og ritualer end på maskinelle effektiviserings- og optimeringsprocesser."
 • ”Først, når vi virkelig erkender og tager vores menneskelige begrænsninger til os, har vi en jordisk chance for at lave om på det, vi gør i dag, så vi kan gøre det på måder, der virker. Det omfatter også at indrette vores virksomheder, så de passer til menneskets biologi og medfødte tilbøjeligheder.”

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

 • ”Dårlig ledelse og ikke-ledelse skaber forskellige følelser i os. Det er ikke overraskende, at den gode ledelse skaber glæde, lyst, overskud, energi, smil, engagement og tusindevis af andre positive stemningsbilleder. Når vi udsættes for dårlig ledelse opstår vrede, irritation, oprørstrang, afsky, had, uretfærdighed og lignende stærke negative emotionelle tilstande. Og med ikke-ledelse følger: frustration, usikkerhed, apati, afmagt, handlingslammelse, påpasselighed, forsigtighed, håbløshed, tvivl, bekymring og lignende passiverende følelser. De stærkt positive følelser skaber konstruktiv energi og handlekraft.”
 • "De negative følelser skaber så at sige også handlekraft, men handlekraft i betydningen; kamp. Aktion fører i begge tilfælde til reaktion. Omvendt med ikke-ledelse, hvor uløste problemstillinger hober sig op og organisationen mest kan beskrives som værende i dvale.”

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

 • "Hjerneforskning viser, at der er en dyb kløft mellem den måde, vi mennesker tror, vi fungerer på, og hvordan vores hjerner og naturlige tilbøjeligheder rent faktisk er. Vi er hverken rationelle, viljestærke eller selvkørende. Mennesket er til gengæld sociale flokdyr, som er afhængige af hinanden i så godt, som alt, vi foretager sig. Så hele arbejdskulturen med at dyrke individualitet, bonus til den enkelte og så videre, har slet ikke den motiverende virkning, som man har ønsket."

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

 • "Mange ledere tror, at medarbejdere udelukkende handler rationelt, og derfor baserer de deres ledelsestilgang på analyser, data og økonomiske nøgletal. Det skaber et overdrevent fokus på, hvorfor en given forandring er nødvendig og tager således pladsen fra, hvordan forandringen kan og skal ske i praksis. Ofte nævnes positiv psykologi, bearbejdning af modvilje mod forandringer og ”på-med-ja-hatten” som metoder til at motivere, men de skaber ikke den ønskede forandring."
 • "Ideen om at mennesket kan fungere som et stærkt, selvkørende individ er overvurderet. Mennesker er sociale flokdyr. Menneskets historiske overlevelse baserer sig primært på dets evne til og behov for at samarbejde, og at gøre som de andre samt ved at spare på ressourcer."

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

 • ”Vi må konstatere, at strategiske tiltag vækker følelser. En ny strategi bryder med fortiden og sætter en ny retning for fremtiden, den bryder med det kendte og trygge, og det vækker naturligt nok følelser hos medarbejdere og samarbejdspartnere… Hvis det drejer sig om eksempelvis usikkerhed, frustration, mismod, vrede eller angst, ja, så er det overvejende sandsynligt, at nogen vil modarbejde strategien eller i al fald ikke arbejde helhjertet for at implementere den...”
 • ”Selv om følelser trumfer fornuften, bliver fornuften som regel hyldet over følelser i vores del af verdenen, når det drejer sig om ledelse.
 • "At forene fornuft og følelser i det strategiske arbejde vil kræve en flerhed af ting, som du må besinde dig på: for det første må du for at kunne være hævet over dine følelser lære dig selv at kende følelsesmæssigt (du skal kunne fornemme hvad du føler nu); for det andet må du lære at styre dine følelser på en hensigtsmæssig måde…; for det tredje må du evne at fornemme andres følelsesmæssige reaktion og reagere hensigtsmæssigt på dem…; og for det fjerde må du evne at appellere til følelser på en hensigtsmæssig måde…”

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

 • ”Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst. Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen”.
 • ”70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde”.

Ledere bør kunne mere om følelser - Ukeavisen Ledelse, 2/5/2014:

 • ”Følelsessystemer, som i høj grad er biologisk styret, er underprioriteret i ledelsesteorier”.
 • ”Ledere bør være opmærksomme på grundlæggende, ubevidste processer som har stor indflydelse på samspillet mellem mennesker”.

Magt ændrer hjernen - Videnskab.dk, 19/8/2013:

 • ”Selv den mindste smule magt kan ændre en person. Du har sikkert selv oplevet det. Nogen får en forfremmelse eller en smule berømmelse, og pludselig er de lige lidt mindre venlige over for folk, som er ’under’ dem.”
 • ”Magt ændrede bogstaveligt talt folks evne til at relatere til deres medmennesker.”

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013:

 • ”Moderne organisationer er blevet alt for avancerede til den menneskelige hjerne, der stadig fungerer som i stenalderen. Derfor er ledelse i dag dømt til at mislykkes.”
 • ”Vil vi skabe større trivsel i dag i dagens organisationer, så… er vi nødt til at anerkende, at vores organisationer er ude af trit med vores hjerner.”

Blog-indlæg med indhold om følelsernes biologi:

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret: 16/2/2014