Generelt bukker mange under i vores samfund med lange, omskiftelige arbejdsdage, omskiftelige ydre sociale forhold, to udearbejdende voksne, børn, institutioner og alt muligt. Den moderne livsform er meget krævende, husk på, at vores hjerner er udviklet og tilpasset gennem årtusinder til et socialt miljø svarende til stenalderniveau. Evolutionært er den ikke gearet til nutiden.”  Professor i neuropsykiatri Raben Rosenberg i Politiken, 10/3/2018.

stress5

Stress er en medfødt egenskab, som i evolutionen har sikret vores overlevelse ved at mobilisere ekstra styrke og årvågenhed i forbindelse med kamp og flugt for overlevelse. Dette er den underliggende biologiske årsag til, at hjernen, i kombination med den moderne verdens stimuli og tempo, kan ende i en kronisk tilstand af hyperaktivitet og alarmberedskab.

Det bliver forstærket af, at vi mennesker er udstyret med en hjerne, der slet ikke er tilpasset sociale miljøer i den moderne verden. Biologisk set er vi designet til at fungere med masser af plads omkring vores kropszoner, et minimum af forstyrrende lyde og synsindtryk, uden på noget tidspunkt at støde på mennesker vi ikke kender, udførende nogle få og relativt enkle opgaver (i urtiden primært forbundet med jagt, indsamling af føde og brænde, vedligeholdelse af jagtredskaber, bopæl og lejr, samt yngelpleje og -oplæring). Dette matcher selvsagt ikke livsbetingelserne i nutidens komplekse samfunds-, familie- og arbejdsliv.

At vores hjerne rent evolutionært ikke er gearet til nutidens livsbetingelser, betyder naturligvis ikke, at samfundet bør tilpasses stenalderens livsbetingelser. Men vil vi bearbejde årsagerne til stress og udnytte hjernens potentialer i nutidens kultur, uden at den overbelastes af stimuli i et omfang og af en karakter, den ikke fra naturens hånd er gearet til, så må vi nødvendigvis tage udgangspunkt i, hvad mennesket biologisk er rundet af.

Stress har underliggende årsager i form af drifter, følelser, egenskaber og tanker/forestillinger med dybe rødder i menneskets urgamle emotionelle biologi. Det er derfor i bedste fald nyttesløst, i værste fald decideret farligt for den stressramte, hvis stress reduceres til et problem, der kan løses med en sygemelding, coaching, mindfulness og en opfordring til at slukke arbejdsmobilen, når man ikke er på arbejde. Ikke at sådanne tiltag er forkerte - de løser bare ikke problemet, fordi der mangler vigtige elementer.

Først når arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress tager udgangspunkt i viden om den indflydelse, menneskets urhjerne har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, kan der blive tale om reel årsagsbearbejdning. Indtil da vil det blot være symptombehandling.

Med en forståelse af de biologiske (medfødte) og psykologiske (tillærte) følelser, som udgør den ”benzin”, som driver de tanker og adfærdsmønstre, hvormed stresstilstanden fremkaldes, bliver det muligt at få varig indflydelse på at få stoppet disse (ofte ubevidste) mønstre og lære stressreducerende adfærd og tænkning.

Det kunne f.eks. være at få indflydelse på strategier som:

 • bekymringer og andre unødvendige forestillinger om fremtiden
 • grublen over sociale situationer og løsninger på problemer
 • at stå ubetinget til rådighed
 • overansvarlighed og overhjælpsomhed i forhold til familie, venner og kolleger
 • unødvendig kontroladfærd
 • fejlfinding
 • perfektionisme
 • overdreven selvkritik
 • ørkesløse diskussioner, skænderier og konflikter

Og optræne evnen til f.eks.:

 • afgrænse arbejds- og privatliv, sige fra overfor chefer og kolleger der sms’er eller ringer udenfor arbejdstiden, undlade at tjekke arbejdsmail uden for arbejdstiden
 • reducere tid og opmærksomhed, der anvendes på sociale medier
 • stille krav om sammenhæng mellem opgaver og ressourcer
 • sige nej til opgaver og ansvarsområder
 • sænke præstationskrav og ambitionsniveau
 • holde pauser (uden skærm), hvor hjernen kan få fuldstændig ro
 • afvikle tidsrøvende bekendt- og venskaber

Vi har et personligt ansvar for at få handlet på de ting i vores liv, som stresser os. Vi må selv skubbe gang i relevant adfærd, der reducerer og forebygger stress, hvis vi vil have maksimal livskvalitet i en kompleks og hastigt accelererende moderne kultur.

På arbejdspladsen påhviler der desuden ledelsen et ansvar, som med alt andet der har med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø at gøre. Det er derfor vigtigt, at der sker en ansvarliggørelse på ledelsesniveau, som supplement til det grundlæggende ansvar, den enkelte har, for at udvikle de personlige kompetencer, det personlige lederskab og den følelsesmæssig intelligens, som er nødvendig for at kunne forebygge og håndtere stress.

Her følger en række eksempler på, hvordan medfødte drifter i de indre dele af hjernen, er grundlag for, at så mange bliver ramt af stress:

Når vi sidder fast i en tilstand af hyperaktivitet, fordi nutidens livsform gør det muligt at aktivere urhjernens driftsrelaterede belønningssystem stort set konstant.
Tag hensyn til din hjerne, og bliv både skarpere og mere effektiv på jobbet, Politien, 19/10/2020.

"Den moderne livsstil trigger hele tiden hjernens belønningssystem - vi får et lille rush hver gang, vi for eksempel tjekker vores mail eller tjekker likes på et socialt medie. Vores hjerne er slet ikke bygget til at få belønninger så ofte."

"Teknologien gør, at vi hele tiden stiler mod den næste belønning, og det holder os i et usundt alarmberedskab; hele tiden parat til at handle. Vi kan jo ikke spise 70 måltider mad i timen, men vi kan godt tjekke mail 70 gange i timen. Den konstante jagt på belønningsrushet kan efterhånden føre til en følelse af, at hjernen brænder sammen og ikke fungerer så godt, som den har gjort tidligere. Og det er sådan set også rigtigt. Hjernen nedbrydes, når den holdes fast i den tilstand. Den tager simpelthen skade, og den bygges ikke op igen, før vi ændrer på vores vaner og giver hjernen ro".

FB stress3

Når moderne ledelse (ofte med de bedste intentioner) fejlanvender psykologiske virkemidler, som overstimulerer urhjernens umodne ønsker om belønning og anerkendelse, hvilket gør os hypermotiverede, så vi arbejder i et kronisk nedslidende tempo med for mange opgaver.
Populær ledelsesmetode fremkalder stress, DJØF-bladet, 23/5/2017.
Performance-kulturen har spillet fallit, Berlingske, 30/8/2015.
Moderne ledelse er livsfarlig, DJØF-bladet, 22/8/2013.

Når frygten for ikke at blive anerkendt som værende betydningsfuld for stammen og lederen - med risiko for at blive udstødt (fyret) - gør at angst bliver en grundtilstand i arbejdslivet, som forsøges overdøvet med resultatskabelse, tempo og præstationer, eller omvendt medfører flugt fra ansvar med stressskabende passivitet, overspringshandlinger, udskydelse af opgaver m.m.
Frygt og bæven i det professionelle liv, Berlingske, 7/12/2013.

Når vi bruger vores fantastiske evne til at tænke ud i fremtiden - en evne andre pattedyr ikke har - til at bekymre os på forhånd om alle u/mulige fremtidige negative scenarier. Det medfører, at hjernens urgamle nedarvede kamp- og flugt-/panikprogrammer konstant er aktiveret, hvorved nervesystemet kronisk overbelastes.
Høje præstationskrav forstyrrer vores hjerner, Politiken, 1/2/2014.
Nocebo - placebos alt for bange tvilling.

Når nysgerrighed, kedsomhed, rastløshed og utålmodighed, i en ond kombination med ønsket om at blive accepteret og anerkendt - alt sammen medfødte følelser - gør at vi ikke kan styre forbruget af smartphone, så balancen mellem aktivitet og hvile forstyrres yderligere.
Stressforsker: Det er vanvid. Vi har ladet digitaliseringen stjæle vores pauser, Politiken, 16/2/2021.
Internettet giver dig abehjerne, DJØF-bladet, 6/3/2015.
Angsten for at misse noget (ikke særlig vigtigt), Politiken, 4/11/2014.

Når vi multitasker på grund af kompleksiteten og mængden af opgaver og information.
Vores hjerne er ikke skabt til at multitaske, Ingeniøren, 22/1/2010. 

Når kroniske bekymringer vedvarende producerer stresshormoner, beregnet til at mobilisere organismen til at handle lynhurtigt, på trods af at det, vi bekymrer os over, som oftest ikke kræver akut handling.
Bekymringer er spild af tid, Jyllands-posten, 17/6/2008. 

Når skyldfølelse overfor børnene, i kombination med ambitioner om karriere og dårlig samvittighed overfor for kolleger og medarbejdere, resulterer i et stressende følelsesmæssigt krydspres.
Mor føler mere skyld end far, tv2.dk, 14/3/2012.
ATP-direktør: Kvinder får hurtigere dårlig samvittighed, Berlingske, 24/3/2015.

"Ethvert forsøg på at løse problemer må altid begynde ved udgangspunktet: den menneskelige biologi. Human- og samfundsforskning, som ignorerer dette grundlæggende forhold, søger i mørket og bidrager ikke til at opklare og løse problemer".  Professor Anders Klostergaard Petersen, i Weekendavisen den 29/1/2016.

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret første gang: 23/2/2018


Coach & Psykoterapeut Skolen tilbyder en StressTerapeut uddannelse, som giver stærke kompetencer til at arbejde med forebyggelse og håndtering af stress, fordi den har biopsykologi som grundlag, og der arbejdes tværfagligt med en bredde af de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi.

Der er mulighed for deltagelse i et weekendkursus for studieinteresserede.