Siden mennesket for kort tid siden (set rent evolutionært), har fået et sprog, har vi skabt vores moderne samfund.

MEN HJERNEN ER BAGUD
Men vores hjerne er stadig præget af en urgammel, nedarvet adfærdsbiologi. Derfor opfører mennesket sig ind i mellem stupidt og umenneskeligt. Nogle gange endda værre - end dyr gør.

INGEN MEDFØDT HUMANISME
Vores medfødte biologi rummer nemlig ingen humanistiske adfærdsmåder. Men endnu ved kun få, at vi fødes uden humane evner. Forældre kan derfor tro de har gjort noget galt, eller der er noget galt med barnet. Vi kan stå magtesløse og uforstående overfor forskellige former for inhumane typer af adfærd.

VI MÅ TRO OM IGEN
Vi må først fuldt ud erkende, at vores nyfødte børn IKKE er nogle små engle, men er født med en hjerne til at overleve i en nådesløs og brutal verden fra urtiden.

ETISK ADFÆRD SKAL LÆRES
Med vores sproglige hjerne kan mennesket imidlertid formå at udvikle humane adfærdsmåder, ud fra medmenneskelige etikker og moraler - hvis vi vil.

DEN SOCIALE ARV ER UTILSTRÆKKELIG
Skal dette lykkes, må vi imidlertid udvikle en betydeligt, mere grundig, human social arv i barndommen. Kun på den måde er der håb for jordens kommende generationer. Men som voksen kan du selv tillære dig en human, social arv, hvis du vil.

HUMAN MORALE
Mener du at den etik og moral, der er beskrevet her, vil kunne gøre en forskel igennem vores handlinger, er der to væsentlige måder, du kan fremme medmenneskelighed på:
- Lær din egen adfærdsbiologiske natur at kende!
- Har du berøringsflade til andre, som arbejder med pædagogik eller psykologi, så henvis dem til: www.biopsykologi.dk

Ellers forbliver budskabet, du netop har læst, blot en teori, som aldrig bringes til det stadie, vi ynder at kalder: AT GØRE EN FORSKEL

 

Skribent: Allan Bansholm Nilsson
Publiceret: 23/8/2023

Copyright: Biopsykologisk Institut