DEMOKRATI er en intelligent styreform af et samfund, der blev opstartet i Grækenland langt før vores tidsregning. Alligevel findes der utroligt mange samfund med despoter i et diktatur, hvor mennesker underkues. Paradoksalt nok er der også mange mennesker der, selvom de lever i et demokrati, ikke overholder et demokratisk samfunds lovgivning. Dette skyldes den enorme udvikling, der er sket de seneste få titusinder af år. Menneskets hjerne har slet ikke kunnet følge med i "evolutionen", så vi rent "emotionelt" har stået i stampe.

DEN DYBERE ÅRSAG er, at mennesket derfor stadig er styret af medfødte "urdrifter". Disse sætter "klaner og familier" før alle andre mennesker. Kun hvis regler og love er til individets og klanens eget bedste, vil vores biologiske arv kunne anerkende andres eksistensberettigelse.

biopsyk 5DESPOTER, NEPOTISME og civil ulydighed dominerer derfor stadig i vores nutid, med urtidens sædvaner af illoyalitet, magtkampe og krigsførelse. Dette er blot et af flere eksempler på et desværre, næsten uerkendt fravær af "emotionel intelligens" i menneskets "evolutionære udvikling". Vores biologisk, medfødte hjernedele er titusindvis af år bagud, set i forhold til de humanistiske og medmenneskelige ønsker, som vi har til et nutidigt, moderne samfund.

ANERKENDELSE AF BIOLOGISK EMOTIONEL ARV
Hvis vi skal kunne leve i et demokratisk samfund, er vi derfor nødt til at erkende denne styring fra vores eget indre og medfødte "urtidshjerne". En despot er således "blot" et naturligt menneske - rent biologisk set. Individet har blot ikke har lært at kompensere for sin medfødte UR-biologiske arv, og dens uhensigtsmæssige evner, tilpasset idealerne i sin sociale arv, i opvæksten. Derfor vil urgamle typer af adfærd og grusomheder blive gentaget upåvirkede hos voksne og ellers i øvrigt almen set fornuftige personer. Derfor er der krig i Europa, forårsaget af en despot, hvor tilmed flertallet af borgerne i det samfund agerer på et niveau med en uddød "dinosaurer adfærd" - set rent "medmenneskeligt"!

BIOLOGISK SET ER DER INTET GALT
Krig er der intet galt ved i biologien; arterne har jo altid bekæmpet hinanden, og de der kæmper for "mig" anerkendes som helte. Set rent evolutionært er dette blot naturens enkle orden! Den ene art overlever - på bekostning af andre arter.

MANGE GENERATIONERS SOCIALE ARV
Men krig har blot intet at gøre med vores idealer om et humanistisk samfund. Det vil formentlig tage mange generationer at skabe en social arv, som med tiden kan blive stærk nok til at kunne neutralisere de uønskede dele af vores urbiologiske arv. Indtil videre, og i de næste mange generationer, må vi nøjes med, at lære at leve med, og kunne forsvare os imod, at der på jorden er mennesker med en stupid adfærd lig en uddød "dinosaurer", der har en kynisk og aggressiv adfærd, som ikke kender nogen grænser.

Skribent: Allan Bansholm Nilsson
Publiceret: 22/2/2023

Copyright: Biopsykologisk Institut