4/6/2022

Vi har ledige pladser på følgende weekendkurser for studieinteresserede: 19-21. august, 26-28. august og 2-4. september. Læs om kursets indhold. Studiestart hvert år, første mandag i oktober.

1/6/2022

Forskning som dokumenterer, at menneskehjernen biologisk er kodet til uafhængighed og adskillelse fra forældrene. En biologisk proces, som afsluttes i puberteten.

”I 13 års-alderen begynder hjernens såkaldte belønningscenter at reagere langt mindre på mors stemme og langt mere på nye, ukendte stemmer. Alt sammen som en del af en velorkestreret biologisk proces, der, ifølge forskerne, skal drive de unge mennesker længere og længere væk fra forældrenes trygge skød: Ligesom når spædbørn ved, at de skal lytte efter deres mors stemme, ved teenagere, at de skal lytte efter nye stemmer.”

”På et eller andet tidspunkt bliver et barn uafhængigt, og det skal understøttes af en biologisk ændring… Det er det, vi har afsløret her: en ændring, som hjælper teenagere med at engagere sig i verden og danne relationer, som gør dem socialt dygtige udenfor familien”.

Den selektive hørelse er ikke nødvendigvis den unges egen skyld :-)


3/5/2022

”Mentale sundhedsproblemer og stress hænger sammen med en sårbarhedsskabende kultur, som presser nogle unge helt ud over kanten. De unges mistrivsel er ikke bare et sundhedsproblem men et kultur- og samfundsproblem. At ’vende kurven’ forudsætter derfor, at vi interesserer os for de samfundsmæssige belastninger og de kulturforandringer, der gør det svært at være ung i dag... Det burde sundhedsreformen også handle om, for sundhed er ikke kun et spørgsmål om den enkeltes sundhedsadfærd eller om sundhedsvæsenets indretning.”

Vi kan tilføje, at vi tillige bør interessere os for, hvordan adfærdsbiologiske egenskaber, i de unges medfødte urhjerne, har det særdeles svært i et moderne/avanceret samfund, og en foranderlig/kompleks kultur, og for hvordan vi kan få formidlet denne essentielle viden om menneskets emotionelle biologi til lærere, forældre og de unge selv.


4/1/2022

”Hvis man forsøger at have en samtale med en stor gruppe mennesker, opdager man hurtigt, at det er umuligt. Men man kan få hundreder eller endda tusinder til at synge, tromme eller danse sammen, fordi musikken har regelmæssige, forudsigelige rytmer og toner. Det er derfor, vi så ofte bruger musik som en del af vores ritualer.”

Musik, sang og dans er eksempler på medfødt rituel adfærd, hvis formål det blandt andet er at skabe mening og tryghed i fællesskaber (ritualdrift).


22/12/2021

To artikler med beskrivelse af forskning, som med al tydelighed dokumenterer, at vi i ufatteligt mange situationer (ubevidst) er styret af biologisk nedarvede emotioner og instinkter, som har med den medfødte ritualdrift at gøre. Det kræver en ret udviklet selvindsigt at få personlig indflydelse i dagligdagen på dette artsprogram.

”Hjernen tager en genvej. Den slår fysisk og psykisk skønhed sammen og behandler dem i samme hjernecenter. Er det ydre grimt, må det indre også være det… Din hjerne gør det hver eneste dag med de mennesker, du ser omkring dig. Konsekvensen er, at du ser smukke personer som intelligente og talentfulde, mens de grimme bliver stemplet som upålidelige.”

”Hjerneskanninger har afsløret, at hjernens mediale orbitofrontale cortex bliver aktiveret, når vi ser noget smukt, og området har tidligere vist sig at være en vigtig del af hjernens nydelses- og belønningssystem. Et smukt ansigt udløser altså en følelse af nydelse i hjernen. Grimhed giver os til gengæld en helt anden følelse.”

”Forskningen taler sit tydelige sprog. Et smukt ydre betyder statistisk set, at man har mere succes på arbejdsmarkedet, tjener mere, og at man har en større sandsynlighed for at blive forfremmet. Derudover har smukke mennesker nemmere ved at få lån i banken… Skulle et smukt menneske ”komme til” at gøre noget kriminelt, så får vedkommende en lavere straf.”


26/7/2021

Når ritualdrift (flokkens normer og fællesskab) sættes før rangordensdrift (anerkende og følge regler/love) og territoriedrift (respektere andres ret og fred).


7/4/2021

Et tankevækkende eksempel på, at de drifter vi fødes med, gemt i vores inderste hjernedele, alle oprindeligt er opstået hos hvirveldyr og pattedyr i vand, millioner af år før homo sapiens. Vi er langt fra den eneste art med en medfødt samarbejdsevne.


1/7/2021

Vi har alle to former for arvet følelsesliv: en oldgammel biologisk arv, der slet ikke er tilpasset livsbetingelserne i vort moderne samfund, og en social arv, som vi ikke selv har haft indflydelse på, men som endnu værre, dem der skabte den, ikke vidste de formede. Den arv lever vi så med, og kan ikke forstå, at vi gør ting, vi ikke ønsker, og at tingene ikke bliver, som vi ønsker.

Vi fødes som originaler. Så vokser vi op og lever som kopier, af det vi lærer i social arv, som resultat af opvækstbetingelserne. Vi er derfor nødt til at skabe et mere "selvskabt liv", når vi er blevet voksne, hvis vi vil have mere indflydelse på vores følelsesliv.

Vi kan ikke omgøre vores biologiske arv.
Vi kan heller ikke omgøre vores sociale arv.
Men vi kan, i voksen social arv, lære noget mere,
som tager hensyn til begge forhold,
og derved få et liv, vi selv har valgt.


Redaktør: Michael Nilsson