FRAVÆR AF VIDEN
Manglende viden kan forhindre emotionel intelligens, og modsat føre til en emotionel stupiditet, fordi mennesket fødes med en urgammel biologisk arv, som vi intet lærer om i vores sociale arv. Som voksne er vi således ubevidste om denne arv, der er et vigtigt fundament for menneskets forståelse og håndtering af psyken.

EMOTIONEL INDSIGT OG INDFLYDELSE
Nutidens menneske mangler derfor både indsigt og indflydelse på sit eget følelsesliv, fordi nogle adfærdsbiologiske egenskaber i vores medfødte urhjerne har det svært i et moderne samfund. Denne viden er derfor et vigtigt grundvilkår for al personlig udvikling.

FUNDAMENT FOR PERSONLIG UDVIKLING
Adfærdsbiologi styrer verden på godt og ondt. Det moderne menneske er nødt til at tilegne sig viden om de biologiske vilkår, som vi alle nedarver. Med et koncept i biopsykologi, som indeholder læring om både biologisk arv og social arv, kan vi få en relevant, dyb og bred emotionel indsigt.

SUPPLEMENT I BEHANDLING
Beskrevet i faglige termer, kan der gives psykoedukation ved en psykiatrisk/-psykologisk diagnose til gavn for en persons egen og pårørendes medvirken under behandlingen. Tilsvarende kan biopsykologi være en supplerende emotionel psykoedukation, så der opnås en selvindsigt, der kan fremme en helbredende proces.

PRÆMIS FOR EMOTIONEL INTELLIGENS
Biopsykologi er en psykoedukation for alle, der bevidstgør de adfærdsbiologiske vilkår, vi nedarver. En læring om en emotionel urtid, der betinger udvikling af menneskets følelsesliv og de handlemåder, som vi ønsker at kunne mestre i et nutidigt, humanistisk samfund.

VEJEN TIL EMOTIONEL INTELLIGENS
Hvis vi vil lykkes med at forbedre verden, er viden om biopsykologi en nødvendighed, for: Barn og Pædagog - Elev og Lærer - Studerende og Lektor - Medarbejder og Leder - Patient og Behandler - Sportsudøver og Træner - Mentee og Mentor - Klient og Coach/Terapeut - Privat som på Job !

Allan Bansholm Nilsson
Om forskning: biopsykologi.dk
Om træning: personlig-udvikling.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut