1/11/2023

ARTIKEL: Kender du din emotionelle biologi?.


2/10/2023

EMOTIONEL INTELLIGENS
Lær at lade uhensigtsmæssige følelser
blive til hensigtsmæssige typer adfærd.
Få et godt følelsesliv på job som privat.

Copyright: Biopsykologisk Institut


23/8/2023

ARTIKEL: Menneskets emotionelle evolution.


12/8/2023

EMOTIONEL INTELLIGENS
EI er ikke kun, at forstå følelser rent teoretisk.
Det er, at være bevidst om egne adfærdsmåder, gode som dårlige.

EI er, at kunne mestre egne medfødte, adfærdsbiologiske urinstinkter og drifter.
Det er, at træne os til hensigtsmæssige adfærdsmåder, der er styret af vores intelligens.

EI fordrer emotionel selvindsigt, både vores i vores biologiske arv og i vores sociale arv.
Det er, at lære adfærd - vi ikke har lært - at skabe et liv med humane etikker og moraler.

Emotionel intelligens er: at mestre en human, intelligent adfærd, uanset hvad man føler.

Copyright: Biopsykologisk Institut


6/8/2023

MENNESKETS UBEREGNELIGE ADFÆRD
Ofte ønsker mennesket sig noget - men gør det ikke!
Ofte siger mennesket noget- men gør det modsatte!

ÅRSAGEN er, at menneskets sproglige og matematiske andel af hjernen fylder alt for lidt, i forhold til dens indhold af gamle urhjerner fra tidligere arter, som er udviklet gennem hjernens evolution på jorden. Urhjernen, som vi alle fødes med, styrer derfor ofte vores adfærd.

EMOTIONEL INTELLIGENS er en løsning til at vælge sin adfærd - uanset hvad man føler.

Søndag d. 6. august på DR2 kl. 19 vistes et nyt afsnit af Peter Lund Madsen om hjernen og følelser, det tredje afsnit i hans nye serie om hjernens evolution.

biopsykologi.dk beskrives de urdrifter i menneskets adfærdsbiologi, som er de dybere årsager til både menneskets hensigtsmæssige adfærd og uhensigtsmæssige adfærd.

Copyright: Biopsykologisk Institut


26/7/2023

Hvad er menneskekundskab værd,
hvis du ikke ved, hvem du selv er?


20/7/2023

ARTIKEL: Ny viden om hjernens arveegenskaber.


1/7/2023

BARNDOM OG VOKSENLIV
Du kan altid forbedre din barndom som voksen!
Menneskets frustrationer skyldes nemlig i mindre grad, det vi har lært, men skyldes tværtimod i højere grad, det vi ikke har lært.

Copyright: Biopsykologisk Institut


10/6/2023

ARTIKEL: Retfærdighed er en illusion.


23/5/2023

EN NY MENNESKEART ER NØDVENDIG
Den menneskeart der går rundt på Jorden nu, er først blevet udviklet til det bedre om 1000 år. Fordi årsagen, til at vi trods gode forældre og institutioner i samfundet stadig opfører som laverestående dyr, helt enkelt er at: BIOLOGISK ARV STYRER LANG MERE END SOCIAL ARV.

DET GÅR LANGSOMT
Social arv kan ændres fra generation til generation. Men biologisk arv ændres yderst langsomt. Menneskets evolution er derfor en langsom udviklingsproces over mange generationer. Vi forestiller os fejlagtigt, at en social arv kan ændre alle typer af dårlig adfærd. Men virkeligheden er at det er urtidens nedarvede adfærdsbiologi, som styrer mennesket. Vi skal have en social arv gentaget igen og igen, i generation efter generation, før de fleste børn kan fødes uden de uheldige sider af urtidens biologiske arv.

BIOLOGISK ADFÆRD TRODSER SOCIAL ARV
Først og fremmest må vi derfor indse, hvor vigtig det er, at vi forstår, at dele af børns opførsel stammer fra en utidig ”sund natur”, selvom deres adfærd kan være helt uacceptabel i et moderne samfund. Generelt FEJLER BØRN PRINCIPIELT INTET, selvom de ikke kan følge deres sociale arv, fordi de i den enkelte situation er styret af den biologiske arv. Vi er nødt til at lære, hvordan vi kan kompensere uhensigtsmæssig adfærd, ved at tilegne os en adfærdsbiologisk EMOTIONEL INTELLIGENS.

ACCEPT AF ADFÆRDSBIOLOGI ER NØGLEN
Der er blot ikke forløbet tilstrækkeligt nok af generationer til, at nutidens ønsker for social arv er nået at blive til biologisk adfærdsarv, som børn så kan fødes med. Indtil da, vil både forældre og samfundet kunne stå magtesløse, fordi den adfærdsbiologiske arv styrer os både børn og som voksne, i langt højere grad end videnskaben hidtil har kunnet afdække.

DEL DIN VIDEN MED ANDRE
Når den sidste krig er slut, er en ny menneske art blevet dannet - om 1000 år. Gør hvad du kan, for at udbrede kendskabet, tak.

www.biopsykologi.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut


7/5/2023

Er vi ubevidste om vores medfødte drifter, samt den tillærte sociale arv, lever mennesket blot som kopier af 2 typer af arv, uden nogen nævneværdig indflydelse på sit eget voksenliv.

At blive bevidst om sin historie er vejen til Emotionel Intelligens!

www.biopsykologi.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut


5/5/2023

BLOT EN HALV SELVREFLEKSION
Menneskets evne til selvrefleksion beror på kendskab til vores personlige historie.

VORES SOCIALE ARV er således en del af den personligheds dannelse, vi hver især får i opvæksten. Den viden har efterhånden mange.

VORES BIOLOGISKE ARV er imidlertid en hidtil næsten uerkendt faktor for vores personlighedsdannelse. Den viden har meget få mennesker.

EMOTIONELLE INSTINKTER som vi fødes med, er en nyere viden, der har mindst lige så stor betydning som social arv.

UDEN EN BIOLOGISK EMOTIONEL viden bliver selvrefleksion således kun til den "halve historie"!

NY DIMENSION
Personlig udvikling kan få fordoblet sin effektivitet, med viden og erfaring om både biologisk- og social, emotionel arv.

www.personlig-udvikling.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut


23/4/2023

ARTIKEL: At leve er mere - end at overleve.


10/2/2023

STRESS
Årsagen til at flere og flere får stress er fravær af "emotionel intelligens".

Ubevidste ubalancer i samspillet mellem menneskets adfærdsbiologi og adfærdspsykologi gør, at vi mister overblik og indfølingsevne.

Der opstår disharmonier, imellem emotionel biologisk arv og social arv, i vilkårene fra urtid og nutid.

Stress kan have alvorlige konsekvenser for både den enkelte, familien og arbejdslivet. Søg derfor gerne mere viden her:

Copyright: Biopsykologisk Institut


30/1/2023

MENNESKETS INDRE NATUR
Vi har alle en indre medfødt natur, der kan ikke betvinges. Præcis ligesom vi ikke kan betvinge naturens luner i form af tørke, hungersnød, oversvømmelser, enorme regnskyl, orkaner, tsunamier, vulkanudbrud, jordskælv og pandemier.

Det samme gælder altså for menneskets personlige, indre natur. Vi fødes rent biologisk med overlevelsesinstinkter, der er beregnet til at klare os i urtidens oprindelige natur, på godt og ondt. Men nogle sider af disse urgamle instinkter er stupide, og passer slet ikke til vores ønsker om at kunne leve i et moderne samfund.

UDE AF KONTROL
Udviklingen er helt løbet fra vores biologiske arv. Vi er fuldstændigt uden kontrol, over den indre natur vi er født med. Dette er ÅRSAGEN, til det vi mislykkes med. På trods af, at de fleste af os jo ønsker at forbedre den verden vi lever i.

Det såkaldt "moderne" menneskes adfærd styres af denne medfødte og urgamle adfærdsbiologi - imod vores vilje. Fordi vi endnu ikke mestrer at kompensere for den, gennem oplæring i vores sociale arv.

Som voksne er vi derfor nødt til selv at "tage affære", hver i sær, hvis vi vil udvikle os til at kunne leve intelligent.

Copyright: Biopsykologisk Institut


16/1/2023

Vores berømte danske filosof Søren Kierkegaard er som bekendt citeret for talemåden: "Livet leves forlæns og forstås baglæns”. Vi får vores erfaringer og forståelse i løbet af livet efterhånden, som årene går. Vi lever, og handler efter bedste evne, på basis af vores nedarvede instinkter og sociale arv, på godt og ondt. Men først bagefter - vi måske har begået nogle fejltagelser igen og igen - kan vi have lært at forstå og håndtere tingene anderledes.

I dag har vi imidlertid en ny viden tilgængelig, så vi i stor udstrækning kan formindske den langsommelige, livslange læretid. Vi hører ofte i et interview spørgsmålet: "Ville det ikke have været rart at have haft den viden som 30-40 årig"? Og svaret: "Jo bestemt, det ville det da være skønt, men det er jo en utopi!" Fordi sådan har det været altid, og Søren Kierkegaard ønskede netop at lære os at forstå og acceptere denne virkelighed.

Men nu er det ikke en utopi længere, fordi vores stærkt øgede viden om menneskets udvikling, har afdækket et helt nyt område af intelligens - en: EMOTIONEL INTELLIGENS. Vi kan alle fremover lære at tilegne os en helt personlig, emotionel intelligens. Få en indsigt og indflydelse på vores eget liv, som gør det muligt at forstå og kunne håndtere langt mere, i en langt yngre alder.

Vi behøver ikke længere, kun at kunne "lære på den hårde måde". Frem over kan du vælge dig en ny hobby og udvikle en emotionel intelligens, som tidsmæssigt kan placeres på niveau med at dyrke en sport eller lære et nyt sprog. I 2023 kan du lære at få en enestående indflydelse på dit eget liv - hele resten af dit liv!

Læs om forskningen på: www.biopsykologi.dk
Læs om biopsykologi i bogen: "Følsom og voksen" (Allan Nilsson).

Copyright: Biopsykologisk Institut


10/1/2023

ARTIKEL: Vi er alle småforbrydere.


6/1/2023

ARVER VI EN SOCIAL ARV?
Nej, social arv er ikke, rent biologisk set, en arv.

Det vi lærer, EFTER vi er født, kaldes social arv.
Vores biologiske- og sociale arv udgør til sammen,
den vi er, hver især, som individuelle mennesker.

Som voksne er begge typer af "historier" vigtige at lære at forstå,
for at være i stand til skabe et liv, som vi selv har indflydelse på.

Copyright: Biopsykologisk Institut


8/12/2022

ÅRETS JULEGAVE TIL DIG SELV, MED 7 NYTÅRS FORTSÆTTER FOR RESTEN AF LIVET
Biopsykologisk Institut anbefaler disse leveregler for at kunne leve et psykisk- og fysisk sundt liv:

1. lær om vores biologiske, urgamle, medfødte drifters indflydelse på det moderne menneskes liv

2. lær at disponere dine tanker, og vælg rationelt hvad du vil tro på: ”Tro flytter bjerge”

3. sov godt i 7+ timer, tilpasset på døgnet alt efter om du er et A. eller B. menneske

4. spis tre måltider sund kost, og hold spisepause fra aften til morgen, i alt i 16 timer (aften/nat)

5. bevæg dig, og dyrk evt. en sport, men undgå overbelastninger, såvel psykisk og fysisk

6. få kontrolleret alle sundhedstal en gang årligt som forebyggelse, og tag anbefalede vaccinationer

7. Mærk efter, både, om din krop stresser, eller dit hoved stresser, og tilpas din livsrytme i din daglige adfærd

Kilder i bøgerne: ”Følsom og voksen” samt ”Ordet der blev væk”.


18/11/2022

ARTIKEL: Sexisme med kvinde- og mandehad.


24/10/2022

Der er intet galt ved f.eks. at føle misundelse, jalousi eller at tænke racistisk, fordi det er eksempler på biologisk, stupid natur, som mennesket fødes med.

Men at tale, skrive eller handle på disse følelser og tanker er uintelligent i et moderne, nutidigt liv og samfund. Emotionel intelligens er netop at kunne vide, genkende og håndtere vores arv fra urtiden, så vi opfører os som humanistiske individer, og ikke som dyr.

Læs om emotionel intelligens på www.biopsykologi.dk.

Copyright: Biopsykologisk Institut


12/10/2022

"Emotionel intelligens" er psykologisk rigdom!

Copyright: Biopsykologisk Institut


7/9/2022

NY ARTIKEL: Hvad tillader du dig selv at tænke?.


2/7/2022

NY ARTIKEL: Nutidens menneske fødes med urtidens gamle arv.


23/5/2022

OPDATERET AFSNIT PÅ BIOPSYKOLOGI.DK, SIDEN KORTFATTET OM WEBSIDEN

Vi fødes alle med kimen til både godt og ondt, som en arv fra urtiden. Arven rummer adfærdsinstinkter til alt det, vi gerne vil gøre af gode ting. Men arven rummer også typer af adfærd, som vi i et moderne samfund ikke vil acceptere.

At bryde den sociale arv er dybest set en misforstået beskrivelse. En social arv er et begreb for, hvad vi har lært, efter vi blev født. Findes der en adfærd vi ikke kan, har vi blot ikke har lært den! Vi har rent principielt heller ikke lært noget forkert.

Det vi kan, har vi lært. Det vi ikke kan, har vi ikke lært. Det gælder både den sociale arv den biologiske arv, som vi må finde os i at leve med hele livet. Det moderne menneske må derfor lære at acceptere, at vi alle fødes med kimen til typer af adfærd, som er både uetiske, umoralske og skadelige. Men vi kan styrke og dæmpe arv.

Der kan læres mere. Vi kan lære at udnytte de gode sider af den biologiske arv, og modsat lære at håndtere de dårlige, så de ikke bliver en del af vores adfærd.

Vi kan ikke aflære, det lærte, men vi kan tillære os, at gøre noget andet. Jo tidligere i livet - jo bedre. Vi kan ikke ændre hverken den biologiske eller sociale arv. Men vi kan lære at håndtere dem begge - og lære nyt!

Copyright: Biopsykologisk Institut


19/5/2022

OPDATERET AFSNIT PÅ BIOPSYKOLOGI.DK, SIDEN BIOLOGISK OG SOCIAL ARV

Både Freud og Watson havde delvis ret

Behaviorismen fik efterhånden stor faglig indflydelse også i Europa, og fortrængte i en årrække helt de psykobiologiske retninger hos Freud og Jung. Der er således gået 100 år, hvor vores forståelse af menneskets emotionelle formning har været baseret på enten den ene eller den anden retning, og hvor de to retninger nærmest har bekriget hinanden og fornægtet den andens eksistensberettigelse. Herhjemme fik den sociale arv tillagt den langt største gyldighed.

Men med den adfærdsbiologiske forskning, som siden er sket, står det klart, at den biologiske arv har langt mere indflydelse på menneskets adfærd, end den sociale arv. Selv om det endnu ikke her efter år 2000 er trængt ud til almenheden, er fundamentet for al personlig udvikling derfor vores adfærdsbiologisk arv.

Copyright: Biopsykologisk Institut


13/2/2022

NEDARVET ADFÆRDSBIOLOGI OG EMOTIONEL UINTELLIGENS
Udover at vi mennesker lyver flere gange om dagen, mobber hinanden, er utro, selviske, grådige, stjæler og kan være både psykisk- og fysisk voldelige, står verden igen i en yderst krigsfarlig situation. Ligesom den har gjort det i tusindvis af år tilbage. Ligeså langt tilbage vi kender historien, har mennesker bekriget hinanden, og nu igen er Europa atter krigstruet.

Vestens medlemmer af Nato opruster for at imødegå truslen fra Rusland. Selvom vi ikke ønsker vold og krig, ser vi os nødt til at gå imod truslen. Men også gå imod os selv, og vort ønske om fred. Et utroligt paradoks med mulig død og ulykke til følge.

Hvad er dybest set årsagen, når sådan en adfærd sker igen, igen og igen? Der findes et svar, og alene dette ene, seriøse og alvorlige: nedarvet adfærdsbiologi I FRAVÆR af emotionel intelligens.

Biologisk arv er på een gang menneskets bedste mulighed, som den modsat kan blive vores værste og største fjende, når arven håndteres uintelligent. Selv i de mest oplyste lande i verden, er det moderne menneske endnu ikke klogere rent emotionelt, på trods af al den øvrige viden vi har tilegnet os.

Krybdyrets urhjerne STYRER forsat det moderne begavede menneske. ”Ta’r du hånd” om din egen emotionelle intelligens? Du kan nemlig ikke ”håndtere” andres følelser! Men du kan få andre til forstå, den fare vi står overfor, ved, at få dem til at læse på: www.biopsykologi.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut


17/1/2022

UANSET HVOR I VERDEN, hvilket land eller hvilken kultur du er vokset op i, er alle mennesker født med de samme fem sanser og syv drifter. Disse instinkter og evner er udviklet gennem evolutionen som en biologisk arv, der tilsammen med den sociale arv former det individuelle menneske, vi hver især er.

Samtidig med at vi alle har de samme drifter, har vi helt forskellige dna koder og fingeraftryk. Vores sociale arv er som bekendt også forskellig, hvilket tilsammen gør, at vi alle er vidt forskellige individer. Vi ser derfor verden ud fra den personlighed, vi selv er. Sådan som vi ser og opfatter verden, tror vi den er. Sådan som vi ser andre mennesker, tror vi de er.

Men de ser jo på dig på samme måde. Sådan som de selv ser og opfatter andre - tror de - du er. Det er derfor indlysende, at det er vigtigt for mennesket at erkende, at vi dybest set ikke ved noget om andre. At det vi tror, ikke nødvendigvis er et andet menneskets virkelighed. At virkelighed er en subjektiv og personlig oplevelse. At der findes ligeså mange virkeligheder, som der findes mennesker. Dette er vi nødt til at lære at erkende, fordi en sådan evne til at skelne, er vi IKKE født med.

Det moderne menneske er nødt til i opvæksten at lære, hvor forskelligt andre opfatter verden og menneskene i den. Har vi ikke lært det, som børn, er vi nødt til at lære det som voksne. Ellers lever vi blot som kopier af en biologisk arv + en social arv, som omgivelserne og andre har formet, til vi dør.

Denne viden er fundamental for menneskets udvikling af "EMOTIONEL INTELLIGENS". Det kan beskrives på denne paradoksale måde: "hvis ikke andre ved hvem de selv er, hvordan skal du så kunne vide det" ! "Emotionel intelligens" er derfor afhængig af, at du finder ud af, hvem du dybest set selv er. Først derefter, opnår du en kompetence til reelt, at kunne skelne andres forskelligheder.

Copyright: Biopsykologisk Institut


22/12/2021

NY ARTIKEL: Emotionel intelligent retorik.


12/11/2021

EN NY KLASSIFIKATION
Der er en ”rød tråd” i arternes udvikling, igennem millioner af år, frem til mennesket. Dette gælder også vores følelsesliv. Hvor kommer vores følelser og adfærd fra, og hvordan præger de vores liv?

Lige fra det mest tidlige liv på jorden, har medfødte adfærds instinkter været grundlaget for arternes overlevelse. Menneskets krop gemmer på urgammel arv, der stammer fra såvel fisk, krybdyr og tidlige typer af pattedyr.

Vi fødes således alle med syv adfærdsinstinkter, kaldet drifter, som danner fundament for den sociale arv, vi herefter vokser op med. Men i vores moderne samfund, hvor videnskaben de seneste 100 år bl.a. har revolutioneret vores opfattelse af os selv, er nogle af de adfærdsformer forældede og utidssvarende.

De fleste af os kender til at have sagt eller gjort noget, som vi tidligere har tænkt ikke var så smart. Alligevel sker det igen. Det sker for os både i det små, såvel som i større og mere uheldige sammenhænge. Dette sker ganske enkelt, fordi den biologiske arv er stærkere, end den sociale arv vi har fået.

De ønsker vi har, er endnu ikke stærkt nok tillært i forhold til instinkterne, som vi er født med. Løsningen, på at blive den ”der selv bestemmer” i nutid, er at tillære sig mere ”selvvalgt social arv”, end den andre sørgede for, vi fik i vores opvækst.

Det er hvad biopsykologi går ud på. På biopsykologi.dk kan du læse om hele forskningen, og under afsnittet Ny analyse kan du læse om denne nye klassifikation.

Copyright: Biopsykologisk Institut


13/10/2021

Mennesket er et avanceret dyr, fordi vi kan lære at tale.

Lærer vi ikke at tale og tænke med et varieret ordforråd, forbliver vi dyr på godt og ondt. Lærer vi, at nogle enkle ord og meninger er de eneste rigtige, kan vi blive ensidige og fanatiske, og urhjernens medfødte stupiditet vil ubevidst fortsat kunne styre os.

Alt for mange ved reelt ikke, hvor stor betydning "Ordet" har for deres livskvalitet.

Bestil bogen: "Ordet der blev væk", på Saxo.

Copyright: Biopsykologisk Institut


20/9/2021

TRO
Før i tiden, når vi ikke overholdt de 10 bud, kaldtes vores handlinger for "djævelens værk", og "fanden" fik skylden. Troen på djævelen skulle hjælpe os til at få en bedre moral og etik. Et godt formål, som ikke lykkedes, selvom det er afprøvet i århundreder. Redskaberne til at bekæmpe fanden med var troens bøn, og angsten for straf efter døden.

VIDEN
Ny viden om biologisk forskning i menneskets arvegenskaber viser, at begreberne djævelen og fanden dækker over nogle medfødte urdrifter. ”Fanden bor altså latent” i urmennesket. Dele af vores arv passer derimod meget dårligt ind i et moderne samfund. Men der behøves ingen straf, angst eller trusler. Tvært i mod. Med viljen til at indlære ny adfærd, der ikke er nedarvet, er fanden død.

TRO + VIDEN
Vi kan fortsat bruge troens effekt, men i dag på moderne videnskabelige fakta.

Læs mere på www.biopsykologi.dk.
Copyright: Biopsykologisk Institut

15/9/2021

Biologisk arv plus social arv
gør os til unikke individer.
Biopsykologi er redskabet
til emotionel intelligens.

Adfærdsbiologisk visdom:
Jo mere klog du bliver på dig,
jo mere indser du om, hvor
mindre klog du er på andre!

Allan Bansholm Nilsson

Copyright: Biopsykologisk Institut


3/8/2021

EN NY BEGYNDELSE = ET NYT LIV
Spørg dem du holder af, om de er bevidst om at nutidens mennesker er kopier af en biologisk- og en social arv? Samlet set en arv vi ikke selv har valgt! Det er da ærgerligt at skulle dø, som en kopi af historier, uden vi selv at have skabt noget af vores liv!

Men vi kan glæde os over, at et nutidigt menneske har mulighed for at få hele to liv. Det andet og nye begynder, når vi har indset, at vi kun har et liv. Vi kan få et nyt selvvalgt voksenliv, hvis vi vælger at udvikle os og skabe det. Det er netop hvad biopsykologi kan medvirke til. At bygge videre på den gamle arv, så vi kan mestre den. Ikke omvendt, at arven ubevidst styrer vores liv.

Copyright: Biopsykologisk Institut


22/7/2021

NUTIDENS MENNESKE FØDES MED FORTIDEN GEMT I HJERNEN
Ny viden fra de seneste 50 år har dokumenteret, at vores hjerne har udviklet sig under evolutionen igennem millioner af år. I vores ældste indre hjernedele gemmer sig en arv fra fiske- og paddestadier. Biologiske urdrifter som spiller en meget større rolle i nutidens psykologiske forståelse, end vi hidtil har været bevidst om.

Vores personlighed er formet af dels en biologisk arv fra naturen, og dels en social arv fra opvæksten. Som voksne mennesker bliver vi derfor til en kopi, af to typer af arv vi ikke selv har valgt. Men som voksen kan du i dag vælge, om du er tilfreds med den historiske kopi du blev, eller selv vil bygge videre på den, lære mere og forme din egen fremtid.

Begrebet "biopsykologi" peger således på samspillet imellem biologisk arv og social arv:

  • At få viden om hvordan urdrifterne fungerer i en social arv.
  • At opbygge et sprog og en retorik på tanker, følelser og adfærd.

Biologi + psykologi. Tilsammen en nødvendighed for en reel indflydelse på vores liv.

Litteratur for teori: Følsom og voksen, 1999 og Ordet der blev væk, 2004, forfatter: Allan Nilsson.

Kontakt for læring i praktik: personlig-udvikling.dk og psyko.dk.

Copyright: Biopsykologisk Institut


12/7/2021

Forskning i biopsykologi vil fortsætte i fremtiden, fordi både sproget og kulturen udvikles/ændres, og dermed vores sociale arv. På lang sigt vil dette efterhånden også udvikle vores biologiske arv.

”Homo Sapiens” er ikke den sidste menneskeart. Forhåbentlig vil de uheldige sider af de medfødte urdrifter vi ser i dag forsvinde med tiden, og dermed kunne neutralisere de potentielt destruktive sider af vores biologiske arv engang i fremtiden.

Copyright: Biopsykologisk Institut


25/11/2020

Biopsykologi blotlægger bl.a. ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, der kan være en dybere årsag til at vores bedste intentioner og ønsker, ikke kan blive virkeliggjort.

Hjernens urgamle biologi kan forhindre os i at opnå vores ønsker. Biopsykologi kan vise os på rette vej.

Copyright: Biopsykologisk Institut


9/11/2020

Menneskets selvforståelse må ændres fundamentalt, før verden kan blive bedre!

Vi tror, vi fødes som små uskyldige væsener. Vi tror at dårlig adfærd, hos børn som voksne, alene skyldes årsager i opvæksten.

Dette er fundamentalt forkert. Virkeligheden er, at vi fødes med en urhjerne, skabt for 10 tusinder af år siden, til bl.a. at kunne stjæle, lyve, hade, begå psykisk- og fysisk vold, for at overleve. Et nyfødt barn er fundamentalt set et urtidsvæsen, med en nedarvet hjerne som har evolutionære aner fra både fisk/padder, tidlige pattedyr og aber, forberedt til en adfærd som hos et primitivt dyr, uden nogen form for etik eller moral.

Det sker fordi menneskets livsbetingelser har ændret sig så hurtigt, at hjernens udvikling ikke har nået at følge med. Derfor er det endnu ikke lykkedes os at skabe mere medmenneskelighed i verden, selvom vi hår prøvet efter de bedste hensigter i flere hundreder af år.

Mennesket skal derfor, helt fra fødslen, lære at håndtere urtidens nedarvede instinkter og drifter. Lære nye og flere adfærdsmåder med de normer og etikker, vi ønsker os i et moderne samfund.

En ny social arv, der skal indlæres baseret på en selvforståelig, viden om en medfødt biologi, der bestemt ikke er spor ”uskyldig”, men oprindelig er skabt til overlevelse i en forrået urverden.

Læs mere på: biopsykologi.dk.

Copyright: Biopsykologisk Institut


23/5/2020

"Et moderne humanistisk samfund er en svær opgave for vores medfødte, urgamle hjerne".

Copyright: Biopsykologisk Institut


3/12/2019

OPDATERING TIL ÅR 2020
I løbet efteråret 2019 er alt indhold på Biopsykologisk Instituts hjemmeside blevet grundigt gennemgået. Formuleringerne er søgt præciseret, tekst er blevet revideret, og der er sket både tilføjelser og ændringer af billeder og indhold.

Hvad enten du er studerende, allerede er selvstændigt praktiserende, eller blot er interesseret, fremstår siderne nu i optimal, opdateret og brugbar stand.

Da der er meget stof, med vigtig og seriøs viden, er det formålstjenligt at printe alt ud. For studerende og allerede uddannede er det naturligvis en selvfølge, altid at have materialet på papir ved hånden i sit studie eller sit arbejde.

Forsiden er desuden nu bygget op som ét samlet overblik. Den kan du nøjes med at kopiere og give til mennesker, du ønsker det bedste for. Hvad der har gjort en forskel for dig, kan du gøre til en næstekærlig handling, og en betænksom "gave", til dem du holder af. Klik/print på: biopsykologi.dk.

Copyright: Biopsykologisk Institut


7/5/2019

Klik ind på biopsykologi.dk, afsnittet En ny psykoanalyse, hvor du nu kan se en skematisk oversigt over drifter, følelser og adfærd, fra bogen Følsom og voksen.


10/4/2019

NY ARTIKEL: En ny etik for forældreorlov og børns start i institution.


15/3/2019

Vi vælger ikke altid, hvad der sker.
Men vi kan vælge, hvordan vi vil reagere!
Mestrer du ikke altid denne kunst, kan det læres:
personlig-udvikling.dk

Copyright: Biopsykologisk Institut


10/3/2019

Interesserer du dig for evolutionen, fra før forskningen i dyr og menneskers adfærd, er der spændende nyt om planter og deres liv.

Forskere på bl.a. University of Wisconsin og Saitama University har konstateret, at planter har avancerede sanser og instinkter, der svarer til dyr og mennesker. De kan opdage angreb og skader, de kan se, sove og "tale" sammen, advare hinanden og har hukommelse. Men de kan dog ikke føle smerte.

Kilde: Illustreret Videnskab.


14/2/2019

HVAD BETYDER BEGREBET BIOPSYKOLOGI?
Det spørgsmål stilles jævnligt, så her er en beskrivelse.

Indenfor de psykologiske retninger har der i mange år været teorier, som delvis tager udgangspunkt i menneskets biologi, under begrebet ”psykobiologi”.

I 1985 blev en amerikansk adfærdsbiolog, Paul D. MacLean fra hjerneforskningsinstituttet i staten Maryland i USA, indstillet til Nobelprisen for forskning i menneskets emotionelle instinkter/drifter, med en definition af syv nedarvede, medfødte drifter fra vores krybdyr- og pattedyrhjerner, som instinktivt styrer det moderne menneskes adfærd.

Siden 1985 har undertegnede forsket i drifternes betydning for menneskets følelsesliv og formningen af vores sociale arv, og har udviklet en dansksproget adfærdsbiologisk psykoanalyse. Begrebet anvendes, fordi den biologiske arv er et fundamt i udviklingen af den sociale arv. Siden 1990 er analysen blevet anvendt i uddannelser til coach og psykoterapeut.

I dag har biopsykologi for længst vist sin betydning og effekt til brug i et arbejde med mennesker. Tillige - til gavn for personer med jobtyper der fordrer humanistiske kompetencer f.eks. ledere, eller - til en målrettet personlig udvikling privat som på job.

Læs mere på biopsykologi.dk.

Copyright: Biopsykologisk Institut