»Enhver tilsigtet krænkelse er utilladelig, men hvor vil vores liv blive kedeligt, hvis vi ikke må spille det spil, der er blevet spillet i millioner af år, og som vi er bygget til at spille«. Fra kronikken ”Sexchikane blandt mennesker er bagateller i forhold til, hvad dyr må finde sig i”, Politiken den 22/10/2020.

Den ret heftige debat om sexisme og #metoo illustrerer meget godt, at hvis vi ikke lærer at styre udrifterne, så kan vi få problemer - personligt, kulturelt og samfundsmæssigt.

Naturen har udstyret både mænd og kvinders hjerne med tilskyndelser til adfærd som tiltrækning, udvælgelse, flirt og pirring. Disse typer af adfærd, som er naturens kurtisering og forspil, indgår i alle arters forplantning, og drives af emotionel energi i form af lyst, begær og liderlighed. Det er en del af menneskets nedarvede emotionelle adfærd. Det er urtidsmanden, der møder urtidskvinden, hvor som minimum den ene parts adfærd, begges hvis tiltrækningen er gensidig, er styret af de inderste og mest ”primitive” dele af hjernen.

At der er tale om biologisk nedarvet adfærd fritager os imidlertid ikke fra at tage stilling til, hvordan vi vil bruge, og hvordan vi IKKE vil bruge forplantningsdriften, set i relation til den kultur vi lever i. Vi må lære at bestemme over og kontrollere vores egen adfærd og tale - uden at undertrykke den livslyst og sanselighed, forplantningsdriften rummer. Og det gælder for både mænd og kvinder!

Et eksempel på en relevant biopsykologisk etik kunne være: »Mænd kan lære at styre deres tale og hænder, så der bliver lidt mindre urtidsmand i deres måde at være på. Omvendt kan kvinder vælge at udstråle mindre flirtende adfærd og synsindtryk, så de ikke udstråler ’kvinde i brunst’, utidigt, hvor de ikke selv vil bruge den tiltrækningskraft, de har.«

Et andet: »Brug din tiltrækningskraft hjemme - og dæmp den ude.«

Sådanne etikker er naturligvis formuleret helt uden at tage stilling til, om mænd eller kvinder gør det rigtige eller forkerte, men udelukkende ud fra en rent adfærdsbiologisk forståelse af mennesket.

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret: 16/11/2020