Kunsten at tænke klart er titlen på en samling korte tekster skrevet af den schweiziske forfatter Rolf Dobelli. Skønt titlen har fokus på evnen til at tænke, så er omdrejningspunktet i høj grad også vores følelser. Dog ikke dem vi er bevidste om men i stedet vores ubevidste medfødte følelser; menneskets følelsesmæssige biologi. Hvis det umiddelbart lyder lidt tungt og akademisk, så er bogen alt det modsatte. 

DobelliMed udgangspunkt i alle de fejlslutninger vi mennesker konstant begår, og som kan have ret seriøse konsekvenser både personligt og samfundsmæssigt, viser Dobelli os med skarp iagttagelsesevne og ikke mindst en god portion humor, hvordan vi konkluderer for hurtigt, tilpasser os og holder fast i vores overbevisninger, også når alt peger på, at de ikke tjener os godt. 

Bogens store styrke ligger i beskrivelsen af de mange (irrationelle) adfærdsmønstre mennesket har, og som man med opmærksomhed, kan få mulighed for at korrigere. Dobelli klargør løbende gennem bogen, at årsagen til disse tankefejl, - som han kalder dem - er evolutionært bestemte. De er kodede til at fungere dengang for 100.000 år siden, da enhver langsom eller forkert beslutning kunne betyde døden. Vi reagerer med en hjerne, der er udviklet til håndtere andre omstændigheder, end dem vi lever med i dag. Derfor er Kunsten at tænke klart en lille guldgrube for alle adfærdsinteresserede, (og ikke mindst for den som studerer på Coach & Psykoterapeut Skolen, som kan underholde sig med at driftsplacere de mange eksempler på adfærd), til at iagttage tankemønstre i samfundet men også i sig selv.

Forfatteren afslutter ofte sine korte afsnit med et facit, en anbefaling om hvad man bør tænke og fokusere på. Disse konklusioner rammer ikke altid plet, som når han eksempelvis konkluderer, at teams som udgangspunkt er dovne, fordi den enkelte, når flere er samlede om en opgave, kan slippe af sted med at yde mindre. Her overser han den biologiske drivkraft ved nytten af samarbejde og styrken ved at spare på kræfterne. Eller når han skriver at, ’’Jo mere kritisk du er overfor autoriteter, jo mere fri er du. Og jo mere kan du stole på dig selv’’. En holdning der netop vil forføre dig til at konkludere for hurtigt, på baggrund af noget du ikke nødvendigvis er kompetent i, og dermed øge risikoen for at begå en af de fejlslutninger, som Dobelli selv advarer mod. Men dette kan jo så passende være en opmærksomhedstræning til ikke at gå i de samme faldgruber.

Et andet og mere digert værk med fokus på tænkning er nobelprismodtageren og psykolog Daniel Kahnemans bog At tænke - hurtigt og langsomt. Dobelli refererer direkte til ham i afsnittet om, hvordan vi intuitivt lader os forføre af plausible historier. Et eksempel på en sådan historie kunne være: Hvem tror du har læst Kahnemans bog: A: en lærer på Coach & Psykoterapeut Skolen, eller B: en langturschauffør? De fleste vil spontant og intuitivt svare A, da det passer med den umiddelbare forestilling om interesseområde mv., men det giver ingen mening, for bare alene det faktum at der er 5 lærere på skolen men mange tusinder langturschauffører, gør B til det indlysende svar. Dette forhold handler om, hvordan vi ofte griber til den hurtige, spontane og energibesparende tænkning i stedet for at anvende den rationelle, anstrengende og langsomme tænkning (den som kræver mere blodsukker), hvilket netop er, hvad Kahnemans forskning påviser. Med dette in mente er han med i alle Dobellis afsnit.

KahnemanAt tænke - hurtigt og langsomt er Kahnemans egen beskrivelse og konklusioner på et helt livs forskning. Bogen er lang, og kan med fordel læses i portioner og med pauser, men den er al din tid værd. Ingen har som Kahnemann formået at bevise, hvordan vores bevidsthed fungerer. Han skriver godt, og formår at forklare og komme med eksempler, som gør stoffet let at læse, og har hele tiden masser af eksempler som får dig til at tænke med og afprøve teserne på dig selv. 

Kahneman sætter vores tankeevne ind i to kategorier: System 1 (den hurtige, spontane) og System 2 (den langsomme og krævende). Forskellen og konsekvensen af disse to systemer er den bærende røde tråd gennem hans bog og hans forskning. I sær er konsekvensen af system 1 noget der påvirker os alle, for som Kahneman skriver ’’System 1’s meningsskabende maskine får os til at se verden som mere ordentlig, enkel, forudsigelig og sammenhængende end den egentlig er. Illusionen om, at man har forstået fortiden, afføder en yderligere illusion om, at man kan forudsige og kontrollere fremtiden’’. 

Hvis man ikke udelukkende ønsker at leve i denne illusion, kan et andet citat fra bogen tjene som en opfordring og motivation til at gå i gang med at lære sit ubevidste bedre at kende for, ’’Fordi du ikke har særlig meget indsigt i, hvad der sker i din bevidsthed, ved du ikke, at du måske ville have foretaget en anden vurdering eller være nået frem til en anden beslutning under bare lidt anderledes omstændigheder’’.

Daniel Kahneman står bag flere berømte adfærdsteser og dets beviser, hvilket blandt andet indbragte ham Nobelprisen i økonomi for hans forskning om menneskers beslutningstagning ved usikkerhed, - og han er dermed den første til at få økonomiprisen uden at være økonom -, men også hans beviser for det han kalder tabsaversion og ankre, er vel kendte og anvendte, (Dobelli har også eksempler på disse). Men uanset hvilken tese som Kahneman fører resultat for, kan de forstås og læses med et udgangspunktet i, at vi tænker med et system 1 og system 2. De studerende på Coach & Psykoterapeut Skolen vil kunne genkende disse i Skolens egne strukturer om bevidstheden, som anvendes i undervisningen.

På Skolens litteraturliste i undervisningsøjemed står Rolf Dobellis bog, men ønsker man at dykke dybere ned i, hvordan menneskets bevidsthed fungerer, er Kahneman en sværvægter og ikke til at komme udenom. Jeg lader sidstnævnte afslutte med endnu et fint citat fra At tænke - hurtigt og langsomt, da det på fornem vis indeholder et faktum, der tydeliggøres i begge bøger:

’’Vores trøsterige overbevisning om, at verden giver mening, hviler på et sikkert grundlag: vores næsten ubegrænsede evne til at ignorere vores uvidenhed’’.

God læselyst!

Skribent: Berit Hessing.
Publiceret: 20
/10/2020.