Publiceret den 15/9/2016
af Michael Nilsson

"I neurobiologisk forstand er der ingen følelser der er forkerte eller negative; tværtimod spiller de alle en vigtig rolle i et evolutionært perspektiv, fordi følelser giver os vigtig information om, hvilke former for handlinger, det vil være mest hensigtsmæssigt at iværksætte i relation til mellem-menneskelige forhold." Fra “Det personlige lederskab” af Inge Schützach Holm.

Biologisk tilskynder både dårlige og gode følelser til adfærd, for at sikre overlevelse. Det i særlig grad gælder de dårlige følelser.

Vrede tilskynder til at kæmpe for at overleve i kamp med en fjende samt angribe og slå ihjel for at skaffe føde. Tilsvarende er kedsomhed og rastløshed følelser, der tilskynder os til at være fysisk aktive, mens utålmodighed får os fra punkt A til B hurtigst muligt.

Utilfredshed og misundelse tilskynder os til at skaffe os det vi har brug for, så vi kan blive tilfredse, mens følelser som afvist, forkert, udenfor og ensomhed tilskynder os på forskellig måde til, at vi tilpasser os de sociale normer i de fællesskaber, vi ønsker at være en del af.

Afmagt er en af flere følelser, som tilskynder os til at træne, så vi kan mestre en kompetence, og føle selvtillid og stolthed ved det. Og dårlig samvittighed tilskynder os til at tage ansvar for de opgaver, aftaler og mennesker vi har forpligtet os til.

 

fg2

 

"De dårlige følelser er de bedste, fordi de giver kraftige og tydelige signaler om at der er noget galt, og derved tilskynder os til at handle. Men det forstår vi ikke. Vi tror signalerne skal fjernes og bruger dem ikke som det fantastisk vigtige redskab, de er. De ubehagelige følelser er en uvurderlig vigtig del af menneskets organisme, som både vor psyke og vor krop er afhængig af. Men ingen har lært os at bruge dem. Vi har ikke lært at handle, og vi har ikke fået en adfærd i samspil med de ubehagelige følelser, hverken som barn eller som voksen. Handler vi hensigtsmæssigt, vil de dårlige følelser kun medføre et kortvarigt lettere ubehag, og et efterfølgende langvarigt behag. Præcis som når vi tager noget at spise, og sult bliver til mæthed". Fra "Følsom og voksen" af Allan Bansholm Nilsson.

En konsekvens af at fortrænge dårlige følelser er, at vi slet ikke får adgang til en følelsesmæssig rigdom, fordi gode følelser netop opstår som en effekt af hensigtsmæssig adfærd, igangsat af dårlige følelser. I værste fald kan fortrængningsmekanismerne føre til ophobning af så meget emotionelt ubehag, at vi kan få psykosomatiske og psykiske sygdomme. 

Et godt liv er betinget af dårlige følelser. Det er derfor vigtigt at anerkende alle følelser som legitime, vigtige signaler fra vores underbevidsthed, som vi kan lære at bruge intelligent. For det er kun gennem mestring af dårlige følelser, vi får mulighed for at forme det følelsesliv og den livskvalitet, vi ønsker.

Dette er en vigtig del af det, som de studerende på Coach & Psykoterapeut Skolen lærer at træne deres klienter i.

"Vi har brug for de negative følelser. De beskytter os, og de udtrykker følelser, der er mindst lige så afgørende for vores samlede psykiske sundhed som de positive følelser. Vrede er da i høj grad en legitim følelse, for eksempel når vi bliver krænkede. Sorg er på samme måde den eneste passende reaktion på oplevelser, der gør ondt. Hvis vi prøver at »knægte« de rå og negative følelser, vil de svare igen. Og du risikerer at få en depression og blive ulykkelig, hvilket netop var det, du prøvede at undgå til at begynde med. Vi jager nærmest lykken væk". Professor Svend Brinkmann i Berlingske, 24/11/2012.

"Det menneskelige følelsesregister indeholder faktisk flere negative end positive følelser. Frygt, vrede, skam og afsky er nyttige følelser, fordi de lader os genkende, undvige og overvinde truende eller farlige situationer."
"Nedtrykthed, vemod, tungsind og det dårlige humør hjælper os med at fokusere på den situation, vi befinder os i. Følelserne øger vores evne til at styre og reagere på mere krævende situationer."
"[Dårlige følelser] spiller en afgørende rolle i den menneskelige erfaring." Videnskab.dk, 12/6/2017.

"Tanker og følelser kan være besværlige - især de negative - men de er samtidig vores gps, uden hvilken vi er på Herrens mark omkring, i hvilken retning vi skal." Psykolog Anne Ekkert i Kristeligt Dagblad, 29/6/2017.

"Når vi har en adfærd ud fra en dårlig følelse varer den kort og er kun let ubehagelig…  Når vi har en adfærd ud fra en god følelse varer den længe og er ret behagelig. Det er tilbageholdte, gode og dårlige, følelser der ophobes og skaber ubehagelige reaktioner, både i vort følelsesliv og i vor krop...". Fra "Følsom og voksen" af Allan Bansholm Nilsson.

”Vi må lære at udholde ubehaget og ikke fortrænge de problemer, vi individuelt ikke kan løse.” Svend Brinkmann i Politiken 1/1/2018.

Læs mere om menneskets emotionelle biologi:


Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen