Basisår | Arbejdsform

Arbejdsformen på Coach & Psykoterapeut Skolen

Uddannelsen er et fritidsstudie baseret på at de studerende, sideløbende med et normalt dagligliv, udvikler både deres arbejdsmæssige og private relationer, og løbende integrerer denne udvikling. Dette er en vigtig del af den kompetence studiet giver på et rent praktisk plan til at arbejde med personlig udvikling.

Uddannelsen træner selve håndværket i coaching og psykoterapi. For at der kan opnås en moden integration i håndtering af en bredde af teknikker fra både coaching og psykoterapi, er der mere fokus på praktisk træning af håndværksmæssige færdigheder, end det ellers er almindeligt indenfor coaching og psykoterapi, eller når man tager en længerevarende uddannelse. Arbejdsformen er således mere praktisk end teoretisk, med en overvægt af "learning by experience".

Undervisningen og træningen foregår på aftener og weekender, jævnt fordelt henover studieåret. Nogle aktiviteter har et enkelt fag eller en specifik teknik som formål og indhold, andre er tværfaglige, hvor der indgår flere fag samtidig.

For at opnå en bred erfaring med klienter, sker en del af træningen på åbne kurser, med eksterne deltagere og studerende fra alle fire årgange.

For at lette tilpasningen til de studerendes privatliv, kan der i dele af studiet vælges mellem flere tidspunkter. Datoer og valgmuligheder fremgår af den detaljerede uddannelsesplan, som udleveres på vores optagelseskurser eller i forbindelse med optagelsessamtalen.

For at understøtte integrationen af de tværfaglige kompetencer, arbejder de studerende på uddannelsens 3. og 4. år med klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen.

Det er gennemgående, at der anvendes biopsykologisk analyse i forbindelse med alle teknikker, samt at der arbejdes tværfagligt indenfor både coaching- og psykoterapeutiske metoder.

Med det fokus uddannelsen har på håndværket i faget, er det naturligt, at den studerende selv gennemgår en intensiv personlig udviklingsproces i løbet af uddannelsen - som base for at kunne træne andre.

Undervisningen foregår normalt i skolens lokaler på H.C. Andersens Boulevard 48. I perioder hvor myndighederne anbefaler fysisk afstand, pga. smittefare, foregår undervisning samt enetimer med mentor via Zoom videokonference.

Al undervisning/litteratur er på dansk.

Tidsforbrug

Der skal beregnes 1-2 aftener om ugen fra kl. 17:30-22:00, plus 7-8 weekender om året, hvor tiderne er fredag 17:30-22:00, lørdag kl. 10:00-18:30 og søndag kl. 10:00-19:00.

Derudover 25 enetimer i personlig udvikling hos mentor. 

Til selvstudium skal der regnes med 5-6 timer pr. uge.

Søg i indhold

Udtalelser

postquoteJeg har netop afsluttet min uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach efter 4 års uforglemmelig personlig og faglig rejse, på Coach og Psykoterapeutskolen. Udover at blive uddannet i de klassiske terapeutiske værktøjer og coaching teknikker, er det der har gjort netop denne uddannelse helt unik, skolens eget koncept: Biopsykologi. Skolens lærere har en ualmindelig høj standard. Udover at være top kompetente indenfor fagene, er de også fremragende formidlere, samt professionelle til fingerspidserne i arbejdet som terapeuter og mentorer for de studerende.  Rinaldo Madiotto