Forskellige fag - som kræver forskellig type af uddannelse

At arbejde med psykisk raske henholdsvis psykisk syge er to vidt forskellige fag.

For at arbejde med psykisk syge behøver psykoterapeuter ikke at have været i psykoterapi. Lidt galgenhumoristisk kan man sige, at en psykoterapeut ikke behøver at have været psykopat for at kunne arbejde med psykopater. Jo mere en psykoterapeut for psykisk syge kan holde en naturlig distance jo bedre for både patient og terapeut.

Med raske er det lige omvendt. Her kan den professionelles personlige involvering med egne erfaringer fra psykoterapi og coaching være en særdeles relevant faktor. I hvert fald er det et oplagt krav, at alle professionelle prøver både korttids- og langtidsvirkningen af de forskellige teknikker, de anvender, på egen psyke og krop. Den professionelles egen personlige udvikling er således en vigtig del af den håndværksmæssige kompetence i faget. 

Et andet forhold, der gør det relevant, at professionelle, der arbejder med raske mennesker, selv har gennemgået et intensivt selvudviklingsforløb fordelt over 4 år, er, at det muliggør den nødvendig træning i "at være adskilt", så der kan ageres i empati med, men ikke i sympati, med klienten. 

Empati kan således defineres som en forståelse for den anden, der, udover den emotionelle subjektivitet, tillige inkluderer en kognitiv proces, som gør det muligt at "være adskilt". En coach, psykoterapeut eller psykolog kan derfor godt føle sympati for sin klient, men må ikke kommunikere/handle ud fra den. Derimod skal han/hun agere empatisk, hvilket kræver kompleks interaktion mellem følelser og tanker.

Dette er der desværre endnu alt for få, der er trænet og uddannet til. Både uddannelserne til psykolog og psykoterapeut, og ikke mindst de mange korte coach uddannelser, indeholder slet ikke den nødvendige personlige psykoterapi, træning og bevidstgørelse.

Læs eventuelt mere om forskellen på empati og sympati i artiklen ”Forskere: Mange mennesker misforstår empatiens væsen”, Kristeligt Dagblad, 26/5/2015.

Alt i alt er det derfor vigtigt, at hver enkelt uddannelse klart beskriver, om den er beregnet til arbejde med psykisk svage og syge i offentligt regi - på hospitaler, i psykiatrien og på behandlingsinstitutioner - eller til et arbejde med raske menneskers livskvalitet.

Nogle uddannelsessteder giver det fejlagtige indtryk, at deres studie kan kvalificere til både at arbejde med raske og syge, med et indhold på blot 800 timer. Det er imidlertid umuligt, med et studie på blot 800 timer, at uddanne nogen til at kunne arbejde, både i en privat praksis som selvstændig med raske, og samtidig være kompetent til at arbejde som terapeut med psykiske problemer og syge i det offentlige. Coach & Psykoterapeut Skolens studie rummer således 2000 studietimer, alene til at kunne arbejde med raske mennesker.

Skolens fagområde er at uddanne selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, på en 4-årig fuld og grundig uddannelse, med de bedst egnede teknikker til dette formål fra både coachingens og psykoterapiens verden, således at de studerende som færdiguddannede kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers personlige kompetencer og livskvalitet. Alle studietimer er målrettet det. 

Der findes en offentlig ramme på 800 studietimer beregnet til det offentliges arbejde med psykisk syge, svære psykiske traumer, misbrugere, familier og unge med massive sociale problemer etc. - målrettet videreuddannelse af personale med psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. Dette falder selv sagt uden for Skolens interesseområde.

En seriøs og fuld uddannelse til at kunne praktisere som psykoterapeut, med raske mennesker som klienter, fordrer efter Coach & Psykoterapeut Skolens kriterier en uddannelse på mindst 2000 timer.