Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Udtalelse

postquoteDet har været livsforandrende for mig at gå på Coach & Psykoterapeut Skolen. Hvis du vil have en uddannelse, der både er af ekstrem høj faglighed, og samtidig vil have et uvurderligt personligt udbytte, så søg ind på Coach & Psykoterapeut Skolen! Marie Nicoline Homann Ducjan

Læs flere udtalelser

UDDANNELSE TIL PSYKOTERAPEUT
OG MASTER COACH


Coach & Psykoterapeut Skolen tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en længerevarende og professionel uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers personlige kompetencer og livskvalitet.

Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddanner Coach & Psykoterapeut Skolen til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

4-årig Psykoterapeut og Master Coach uddannelse

En uddannelse der træner selve håndværket i psykoterapi og coaching - på små hold med personlig undervisning. F.eks. er der ikke indregnet internet undervisning i Skolens høje timetal, og der optages max. 14 studerende pr. årgang.

  • Indeholder 2000 studietimer fordelt med 500 pr. år
  • Kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis
  • Kombinerer coaching teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med videnskabeligt anerkendte teknikker fra psykoterapiens verden, integreret i én bred tværfaglig uddannelse
  • Coachingen befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapien befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, tilsammen et optimalt koncept
  • Har et professionelt fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør det til en seriøs og længerevarende uddannelse
  • Er en eksklusiv uddannelse, der indeholder en bredde af teknikker, og har en stor dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser
  • Giver en enestående praktisk kompetence, og henvender sig til dem, som er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at mestre et håndværk
  • Er den eneste psykoterapeut uddannelse med en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi
  • Studiestart hvert år i september - næste gang 11/9/2017

Efter bestået eksamination udsteder Skolen certifikat, som dokumenterer en seriøs og langvarig uddannelse, med videnskabeligt anerkendte teknikker og redskaber.

Læs mere om:

Få inspiration til valg af psykoterapeut uddannelse

Der findes ingen offentlig evaulering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut.

2-årig Coach og Mentor uddannelse

undervisning5

 

Hvorfor både coach og psykoterapeut?

"Det - den ene mangler - har den anden."
Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber resultater, og teknikker der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker som undgår resultatorienteret styring i processen.
"Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene i det komplette menneskes udvikling."

Weekendkursus for studieinteresserede

Skolen tilbyder et weekendkursus for studieinteresserede. Overvejer du at starte på uddannelsen, kan du bruge kurset til at få et personligt og konkret indtryk af styrkerne ved biopsykologien og Skolens tværfaglige koncept med både coaching og psykoterapi.

Eneret på uddannelser med biopsykologi

Skolen har den danske licens til coach og psykoterapeut uddannelser med biopsykologi.
Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens.

Med biopsykologi opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Læs mere om biopsykologi som teoretisk grundlag for en moderne uddannelse og om forskningen i biopsykologi.

Sammenhængen i uddannelserne

sammenhaeng udd


Valg af psykoterapeut uddannelse

Titlen psykoterapeut er ubeskyttet og kan anvendes af enhver. Markedet for psykoterapeut uddannelser er som følge deraf noget broget, med et udbud af oftest korterevarende og ufuldstændige studier. En del af dem er baseret på en enkelt eller to teknikker, og en del er fortrinsvis beregnet til ansatte i den offentlige sektor til behandling af psykisk svage og syge mennesker.

Der findes imidlertid en række effektive psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til arbejde med raske mennesker, som hverken coach- eller psykoterapeut uddannelserne på markedet normalt rummer i deres studier.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er derfor at tilbyde et tværfagligt studie, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent og længerevarende uddannelse, der er målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet.

Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i studiets længde på i alt 4 år, samt i uddannelsens samlede timetal på 2000 timer.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg.